Thursday, December 09, 2010

Middle (Gitna)

Miag-Ao Church


Sa bawat Kristiyano, si Hesus ang parating nasa gitna. Ang litratong ito ay kuha sa loob ng simbahan ng Santo Tomas de Villanueva, o mas kilala bilang Miag-Ao Church, isa sa apat na baroque churches sa Pilipinas na matatagpuan sa Iloilo.

{For every Christian, Jesus Christ is always placed in the middle, or the center. This picture was taken inside the Church of Santo Tomas de Villanueva, popularly known as the Miag-Ao Church, one of the four baroque churches in the Philippines located in the province of Iloilo.}

Bilang isang Kristiyano - Katoliko, isang biyaya ang makapasok sa tahanan ng Diyos.

{Being a Christian - Catholic, it is always a blessing for me to enter the house of the Lord.}

*** Jenn ***