Thursday, March 24, 2011

Itim (Black)

Quiapo Church


The Black Nazarene, known to devotees as Nuestro Padre Jesus Nazareno de Quiapo ("Our Father Jesus Nazarene of Quiapo"), is a life-sized, dark-coloured, wooden sculpture of Jesus Christ, held to be miraculous by many Filipino devotees. The Black Nazarene is currently enshrined in the Minor Basilica of the Black Nazarene in Quiapo, Manila, Philippines. The Feast of the Black Nazarene is celebrated every January 9 with the weekly Friday Masses held in its honour beginning on the first Friday of the year. {SOURCE}
Noong nakaraang Pebrero, nagpunta kami ng aking kapatid sa Manila upang bumisita sa mga simbahan at ang una naming pinuntahan ay ang Quiapo Church, tahanan ng Itim na Nazareno. Ang aking kapatid ay deboto ng Nazareno, at matagal tagal na rin nang huli akong bumisita sa simbahang ito kaya nang malaman kong bibisita ang aking kapatid, minarapat kong sumama na rin.

{Last February, my sister and I went to Manila to visit churches, and the first church we visited was the Quiapo Church, home to the Black Nazarene. My sister is a devotee of the Nazarene, and it has been a while since I last visited the church, so when she said she will go and visit the church, I decided to come with her as well.}

Bawal kumuha ng litrato sa loob ng simbahan (at hindi ko rin alam ung bakit), pero wala namang misa, kaya humanap na lamang kami ng mauupuan at palihim kong inilabas ang aking cell phone upang makuhanan ang litratong ito. Siyempre, nagdasal muna kami bago kami kumuha ng litrato. :)

{It is not allowed to take pictures inside the church (for reasons I don't know), but since there was no celebration that day, we just went to find a seat and secretly took this picture using my cell phone. Of course, we said our prayers first before we took pictures.}

*** Jenn ***