Thursday, March 31, 2011

Salamin sa Mata (Eyeglasses)

Dianne


Isang madaling tema ngayong linggo, pero medyo nahirapan pa rin ako ng konti kaya humanap na lang ako ng litrato sa aking files.

{Quite an easy prompt for this week, but I still had a hard time photographing one, so I decided to just get through my files.}

Ang litratong ito ay kuha sa Banana Island sa Coron, Palawan nang kami ng aking mga bagong kaibigan ay pumunta roon para mag-bakasyon. Ito ang aking kaibigang si Dianne, at nang makita ko ang mga repleksyon sa kanyang salamin, naisip kong kunan ito ng litrato. Mula sa kaliwa pa-kanan - si Kei, Leila, Ryan, at ako... pero hindi na nakikita ang aking repleksyon, kita na lamang ang parte ng aking camera. :)

{This picture was taken in Banana Island in Coron, Palawan when my new friends and I went there for a short vacation. This is my friend Dianne, and when I saw the reflections on her sunglasses, I decided to take a picture. From left to right - Kei, Leila, Ryan, and I... but my reflection cannot be seen, all you can see was a part of my camera.}

Mahigit isang taon na ang nakalipas... sana makapag-byahe ulit kami.

{It's been more than a year since this trip... I sure hope we can all travel out of town as a group again.}

*** Jenn ***