Thursday, May 19, 2011

Litratong Pinoy | Alagang Hayop (Pet)

Aso ang una namin naging alagang hayop dito sa bahay, pero nang ako ay makagat sa pisngi ng aming tuta noong ako ay pito o walong taong gulang, napagdesisyunan ng aking mga magulang na huwag nang mag-alaga ng aso.

{The very first pet we had here was a dog, but when our puppy bit me in the face when I was about 7 or 8 years old, my parents decided not to take care of dogs anymore.}

Makalipas ang ilang taon, may naligaw na pusa sa amin at dahil lagi namin siyang nabibigyan ng tirang pagkain, nanirahan na ang pusa sa amin hanggang sa magtuloy tuloy na ang kanyang lahi.

{A few years later, a stray cat found its way in our house, and since we started feeding the cat with left over foods, the cat decided to stay with us. The cat had its own litter, which we took care of, too, until we had so many cats to take care of.}

28/365 c2 - Up on a Tree

Ang pusang ito ay pinangalanan kong Oreo dahil sa kanyang kulay. Isa sa mga anak ng aming pusang si Teddy, siya ngayon ang pinakamalapit sa akin. Isang taon pa lamang ang pusa, kaya masyado pa siyang malambing, pero alam kong kapag nagsimula na rin siyang maghanap ng kapareha ay unti-unti rin siyang lalayo, kagaya ng nangyari sa pusa naming si Paborito.

{I named this cat Oreo because of its color, and is one of our cat Teddy's offsprings. Right now, he is the one closest to me, maybe because he was still young, but I know sooner or later, when he started finding a mate, he will be aloof as well, like what our cat Paborito is now.}

Napakarami nang litrato ng pusang ito... may ilang nakakatuwa, ang ilan nakakatawa, pero naisipan kong i-lahok ang imaheng ito sapagkat ito ang isa sa mga litratong kinunan ko nang araw na tinuruan kong umayat ng puno ang pusa kong si Oreo. Hindi naman siya naging matatakutin, pero nahirapan din siyang bumaba.

{I have taken so many pictures of this cat... some were amusing, others funny, but I decided to share this image instead because this was a picture I took when I taught him how to climb a tree. He wasn't afraid of heights, but it did take a while before he found a way to go down.}

Itinuturing kong mga anak ang aming mga pusa. Alam ko kapag naging malayo na siya sa amin, masasaktan ako... pero matagal pa naman 'yun, kaya ie-enjoy ko na muna.

{I treat our cats as if they are my own. I know, when Oreo started to roam around finding a mate, he will not be staying at home as often anymore, and I will be hurt... but, it's still far from reality yet, so I will just savor and enjoy the moment for now.}

*** Jenn ***